Fáilte

Fáilte go dtí mo suíomh idirlíne.  Is ball tofa Glas mé de Comhairle Contae Fine Gall, do toghceantar Bhinn Éadair.  Tá sé d’intinn agam an chuid is mó de mo obair mar chomhairleoir contae a chur suas ar an suíomh seo.  Déan teangmháil liom ar aon chuid de na ábhair seo nó aon rud eile a bhaineann le m’obair mar chomhairleoir glas – 01 8324087, david.healy@fingalcoco.ie